Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8


Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O; HCl; Fe2O3; C12H22O11.

4. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;       HCl;        Fe2O3;       C12H22O11.

Bài giải:

Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.

- Khối lượng mol phân tử H2O;                  = 18 g

- Khối lượng mol phân tử HCl:                  MHCl = 36,5 g

 - Khối lượng mol phân tử  Fe2O3;              = 56 . 2 + 16 . 3 = 160 g

- Khối lượng mol phân tử C12H22O11:

 = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 g

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu