Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 66 phiếu

Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Bài 4. Mua \(4m\) vải phải trả \(600 00\) đồng. Hỏi mua \(6,8m\) vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Cách 1: Giá \(1m\) vải là:

\(60 000 : 4 = 15 000\) (đồng)

Giá \(6,8m\) vải là:

\(15 000 \times 6,8 = 102 000\) (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

\(102 000 - 60 000 = 42 000\) (đồng)

Cách 2: \(6,8m\) vải nhiều hơn \(4m\) là:

\(6,8 - 4 = 2,8 m\)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

\({{60000.2,8} \over 4} = 42000\) (đồng)

Đáp số \(42 000\) (đồng)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan