Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12


Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1

Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1:

a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\);

b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\);

c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\);

d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\).

Hướng dẫn giải

a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\)> \(\left ( 4,1 \right )^{0}\)= 1  \(\Rightarrow\) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\) > 1.

b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\) < \(\left ( 0,2 \right )^{0}\) \(\Rightarrow\) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\) < 1.

c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\) < \(\left ( 0,7 \right )^{0}\) \(\Rightarrow\) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\) < 1.

d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\)> \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0}\)\(\Rightarrow\) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\) > 1.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..