Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12


Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1

Bài 4. Hãy so sánh các số sau với \(1\):

a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\);

b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\);

c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\)4;

d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\).

Giải

a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\)> \(\left ( 4,1 \right )^{0}= 1\)  \(\Rightarrow\) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7} > 1\).

b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\) < \(\left ( 0,2 \right )^{0}\) \(\Rightarrow\) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3} < 1\).

c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\) < \(\left ( 0,7 \right )^{0}\) \(\Rightarrow\) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2} < 1\).

d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\)> \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0}\)\(\Rightarrow\) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4} > 1\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu