Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 4. Cho biết AB\'/AB= AC\'/AC

 Bài 4. Cho biết  =  (h.6)

Chứng minh rằng: 

a)  = '

b)   =  .

Giải: 

a) Ta có: 

 =   =>  = 

=>   - 1 =   =  

=>  =   =>  = 

b) Vì  =  mà AB' = AB - B'B, AC' = AC - C'C.

 =  => 1 -  = 1 -  

=>  = 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu