Bài 4 trang 58 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 70 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Bài 4. Tìm số tự nhiên \(x\), biết: \(2,5 \times x < 7\) ?

Giải

Nếu \(x = 0\) thì \(2,5 \times 0 = 0 < 7\)

Nếu \(x = 1\) thì \(2,5 \times 1 = 2,5 < 7\)

Nếu \(x = 2\) thì \(2,5 \times 2 = 5 < 7\)

Nếu \(x = 3\) thì \(2,5 \times 3 = 7,5 > 7\) (loại)

Vậy \(x\) là các số: \(0; 1; 2\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan