Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11.


Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + )8

Bài giải:

Ta có: (x3 + )8= Ck8 x3(8 – k) ()k = Ck8 x24 – 4k

Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không chứa x khi và chỉ khi

 ⇔ k = 6.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển (theo công thức nhị thức Niu - Tơn) của biểu thức đã cho là C68 = 28.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu