Bài 4 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 81 phiếu

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 - 1,4 - 3,6\);             \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)\)

Giải

a) 

Ta thấy giá trị của \(a-b-c\) và \(a-(b+c)\) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 \(8,3 - 1,4 - 3,6= 6,9 - 3,6= 3,3  \)

 \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)= 18,64 - 16,74= 1,9\)

Cách 2: \(8,3 - 1,4- 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6)= 8,3 - 5     = 3,3  \)                           

\(18,64 - (6,24 + 10,5)=  18,64 - 6,24 - 10,5=  18,64 - 6,24 - 10,5 = 12,4 - 10,5\)

 loigiaihay.com                           

                              

                             

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan