Bài 4 trang 54 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Lập phương trình hóa học sau đây:

Bài 4: Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2

    1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2

    2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2

    2 mol       3 mol

Bài giải:

Căn cứ vào tỉ lệ mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng pthh:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

     1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

     2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

     2 mol       3 mol

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan