Bài 4 trang 51 sgk hoá học 9


Bài 4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Bài 4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Trả lời

1)    Mg +Cl2------- > MgCl2

2)    2Mg + O2 -------- > 2MgO

3)    Mg  +  H2SO­4 loãng ---------- > Mg SO+H2

4)    Mg  + 2 AgNO3 ---------- > Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5)    Mg  + S------- > MgS

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu