Bài 4 trang 51 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

Bài 4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Bài 4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Trả lời

1)    Mg +Cl2------- > MgCl2

2)    2Mg + O2 -------- > 2MgO

3)    Mg  +  H2SO­4 loãng ---------- > Mg SO+H2

4)    Mg  + 2 AgNO3 ---------- > Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5)    Mg  + S------- > MgS

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan