Bài 4 trang 50 sgk hóa học 8


Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp

4. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp chọn trong khung:

           Rắn;      lỏng;       hơi;

           Phân tử;        nguyên tử.

“ trước khi cháy chất parafin ở thể.. còn khi cháy ở thể… Các…parafin phản ứng với các.. khí oxi”

Hướng dẫn giải:

“ Trước khi cháy chất paraffin ở thể rắn còn khi cháy ở thể hơi. Các phân tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi”.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu