Bài 4 trang 48 sgk hoá học 9


Bài 4. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm)

Bài 4. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : Da/ = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Lời giải:

Thể tích mol là thể tích chiếm bởi M gam kim loại đó. Áp dụng công thức:

V = , với m = M gam.

VAl =  = 10cm3. ; Vk =  = 45,35 cm3.

VCu =  = 7,16 cm3.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu