Bài 4 trang 47 - Tiết 13 sgk Toán 5


Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, ;là héc -ta.

Hướng dẫn giải:

0,15km = 150m

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng 

Chiều dài 

Theo sơ đồ, tổng siố phần bằng nhau là: 2+3 = 5( phần)

Chiều rộng sân trường là: 150: 5x 2 = 60(m)

Chiều dài sân trường là 150 - 60 = 90 (m)

Diện tích sân trường là:

       90 x 60 = 5400 (m2) hay 0,54ha

Đáp số5400 (m2) hay 0,54ha