Bài 4 trang 47 - Tiết 13 sgk Toán 5


Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, ;là héc -ta.

Hướng dẫn giải:

0,15km = 150m

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng 

Chiều dài 

Theo sơ đồ, tổng siố phần bằng nhau là: 2+3 = 5( phần)

Chiều rộng sân trường là: 150: 5x 2 = 60(m)

Chiều dài sân trường là 150 - 60 = 90 (m)

Diện tích sân trường là:

       90 x 60 = 5400 (m2) hay 0,54ha

Đáp số5400 (m2) hay 0,54ha

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay