Bài 4- trang 43 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a)  = 54

b)  = 49

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan