Bài 4- trang 43 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\frac{36.45}{6.5}\)

b) \(\frac{56.63}{9.8}\)

Hướng dẫn giải:

a) \({{36.45} \over {6.5}} = {{6.6.5.9} \over {6.5}} = 54\)

b) \({{56.63} \over {9.8}} = {{7.8.7.9} \over {9.8}} = 49\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay