Bài 4 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Tìm số tự nhiên x,biết:

Bài 4. Tìm số tự nhiên x,biết:

a) \(0,9 < x < 1,2\); 

b) \(64,97 < x < 65,14\).

Giải

a) \(0,9 < x< 1,2\)

   \(x = 1\)

b) \(64,97 < x< 65,14\)

    \(x = 65\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay