Bài 4 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Tìm số tự nhiên x,biết:

Tìm số tự nhiên x,biết:

a) 0,9 < x< 1,2; 

b) 64,97 < x< 65,14.

Hướng dẫn giải:

a) 0,9 < x< 1,2

x = 1

b) 64,97 < x< 65,14

x = 65

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan