Bài 4 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 60 phiếu

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

Bài 4.

a) Viết phân số \(\frac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân có mẫu là \(10\) và có mẫu số là \(100\)

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết \(\frac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Giải:

a) \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{3 . 2}{5.2}\) = \(\frac{6}{10}\) = \(\frac{6.10}{10.10}\) = \(\frac{60}{100}\)

b) \(\frac{6}{10}=  0,6\);  \(\frac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\frac{3}{5} = 0,6 = 0,60= 0,600= 0,6000=...\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan