Bài 4 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5


b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

a) Viết phân số  dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết  thành những số thập phân nào?

Hướng dẫn giải:

a) Hướng dẫn :  =  =  =  = 

b)  =  0,6;  = 0,06

c)  = 0,6 = 0,60= 0,600= 0,6000=........

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan