Bài 4 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

a)  ( Lan);         b)  ( Hùng)

c)  ( Giang);             d)   ( Huy)

Hướng dẫn giải:

a)  Lan viết đúng

b)  

Hùng viết sai vì đã chia tử của vế trái cho nhân tử chung x + 1 thì cũng phải chia mẫu của nó cho x + 1. Sửa lại là:

 hoặc 

c)  Giang viết đúng

d) (x – 9)3 = (-(9 – x))3 = (9 – x)3 nên 

 Sửa lại:  hoặc  hoặc 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu