Bài 4 trang 37 SGK hóa học 12

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ...

4. Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

Hướng dẫn.

m tinh bột = \(\frac{1000.80}{10}\) = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

162n kg                    180n kg

800kg                       x kg.

=> x = \(\frac{800.180n}{162n}\) = 666,67 (kg).

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan