Bài 4 trang 37 SGK hóa học 12


Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ...

4. Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

Hướng dẫn.

m tinh bột = \(\frac{1000.80}{10}\) = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

162n kg                    180n kg

800kg                       x kg.

=> x = \(\frac{800.180n}{162n}\) = 666,67 (kg).

 

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..