Bài 4 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  = (2;-1) và điểm M (-3;2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vecto  là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau

(A) (5;3)

(B) (1;1)

(C) ( -1;1)

(D) ( 1; -1)

Đáp án: C

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu