Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11


Bài 4. Giải phương trình

Bài tập :

Bài 4. Giải phương trình  = 0.

Đáp án :

Bài 4. Ta có 

         = 0 ⇔ 

        ⇔ sin2x = -1 ⇔ 2x =  + k2π ⇔ x =  + kπ, (k ∈ Z).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu