Bài 4 trang 27 sgk toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 16 phiếu

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

Bài làm

a) 5dam2 23m2 = 5dam+ \( \frac{23}{100}\) dam2

     \( =5\frac{23}{100}\) dam2

b) 16dam91m2 = 16dam+ \( \frac{91}{100}\) dam2 

    \( =16\frac{91}{100}\) dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam+ \( \frac{5}{100}\) dam

   \( =32\frac{5}{100}\) dam

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan