Bài 4 trang 25 sgk vật lí 12


Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược chiều khi:...

4. Chọn đáp án đúng.

Hai dao động là ngược chiều khi:

A. φ2 - φ1 = 2nπ.

B. φ2 - φ1 = nπ.

C. φ2 - φ1 = (n - 1)π.

D. φ2 - φ1 = (2n - 1)π.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu