Bài 4 trang 203 sgk Vật lí 12


4. Xét phản ứng.

4. Xét phản ứng.

\( _{1}^{2}\textrm{H}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → \( _{2}^{3}\textrm{He}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Cho biết: \( _{1}^{2}\textrm{H}\) = 2,0135 u

              \( _{2}^{3}\textrm{He}\) = 3,0149 u 

              \( _{0}^{1}\textrm{n}\) = 1,0087 u 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ.

Trả lời:

a)      Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.10-13 J

b)      Đốt 1kg than cho 3.107 J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :

\( \frac{3.10^{7}}{5,07.10^{-13}}\) ≈ 6.1019 phản ứng

Mỗi phản ứng cần:

              2.2,0135 u = 4,027.1,66055.10-27 kg

Vậy khối lượng đơteri cần là:

              6.1019.4,027.1,66055.10-27 kg ≈ 40.10-8 kg.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..