Bài 4 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.

Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được \(78\) gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm. Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt \(100\%\). 

Giải:

\(\eqalign{
& 2Al + C{r_2}{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 2C{r_{}} \cr
& 2.27\,\left( g \right) \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\to 2.52\,\left( g \right) \cr
& \,\,\,x\,\left( g \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathrel{\mathop{\kern0pt\longleftarrow}
\limits_{H\% = 100\% }} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;78\left( g \right) \cr} \)

Khối lượng bột \(Al\) cần dùng là: \(x = {{78.2.27} \over {2.52}} = 40,5\,\,\left( g \right)\)

Loigiaihay.com

 

Các bài liên quan