Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

Hãy lập bảng so sánh  những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

a) Tính chất vật lí.

b) Tính chất hóa học, giải thích và chứng minh bằng phương trình hóa học.

Giải

So sánh những tính chất vật lí của H2S và SO2:


b) Bảng so sánh tính chất hóa học của H2S và SO2


loigiaihay.co
m

Các bài liên quan