Bài 4 trang 17 sgk vật lí 12


Hãy chọn đáp án đúng...

4. Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: 

A. T = \(\frac{1}{2\pi }\)\(\sqrt{\frac{l}{g }}\).                                      B. T = \(\frac{1}{2\pi }\)\(\sqrt{\frac{g}{l }}\).

C. T = \(\sqrt{2\pi \frac{l}{g }}\).                                      D. T = \(2\pi\sqrt{ \frac{l}{g }}\).

Hướng dẫn.

Đáp án: D

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu