Bài 4 trang 166 sgk toán 5


Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút.

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi trên quãng đường là:

8 giờ 56 phút - (6 giờ 15 phút + 25 phút ) = 2 giờ 16 phút.

2 giờ 16 phút =  giờ.

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 

45 x   = 102 (km)

Đáp số: 102km.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan