Bài 4 trang 165 sgk toán 5


Lớp 5A dự định trồng 180 cây.

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Bài giải:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.