Bài 4 trang 16 sgk toán 5


Bài 4. Viết các số đo độ dài:

Bài 4. Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;           c) 8dm 9cm;              d) 12cm 5mm.

Bài làm:

a) 9m 5dm = 9m +  m =  m;

b) 7m 3dm = 7m +  dm =  dm;

c) 8dm 9cm = 8dm +  dm =  ;

d) 12cm 5mm = 12cm +  cm =  cm.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan