Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 02:15:51

Bài 4 trang 16 sgk toán 5

Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Bài 4. Viết các số đo độ dài:

Bài 4. Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;           c) 8dm 9cm;              d) 12cm 5mm.

Bài làm:

a) 9m 5dm = 9m + \( \frac{5}{10}\) m = \( 9\frac{5}{10}\) m;

b) 7m 3dm = 7m + \( \frac{3}{10}\) dm = \( 7\frac{3}{10}\) dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + \( \frac{9}{10}\) dm = \( 8\frac{9}{10}\) ;

d) 12cm 5mm = 12cm + \( \frac{5}{10}\) cm = \( 12\frac{5}{10}\) cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan