Bài 4 - Trang 159 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được...

4. Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a)Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b)Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

Hướng dẫn giải.

a)      2Cu + O2 -> 2CuO                                                                   (1)

         3CuO + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 +  2NO + H2O                             (2)

         CuO + 2HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2H2O                                          (3)

b)

   nCu = 0,2 (mol) ; nNO = 0,02 (mol)

 Từ (2) =>  nCu(dư) = \(\frac{3}{2}\) nNO = 0,03 (mol) ; \(n_{HNO_{3}}(2)=4n_{NO}=0,08\)(mol).

 Từ (1) =>  nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ  (3) => \(n_{HNO_{3}}(3)=2n_{CuO}=0,34\) (mol).

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là : \(\frac{0,34+0,08}{0,5}=0,84\) (lít).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan