Bài 4 trang 158 sgk hóa học 9


Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

4. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (-C6H10O5-)n  C6H12O6 hiệu suất 80%

b) C6H12O6  C2H5OH hiệu suất 75%

Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Bài giải:

(-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O6

C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

CH3 - COOH + HO – CH2CH3 CH3 – COO – CH2 – CH3 + H2O.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu