Bài 4 - Trang 155 - SGK Hóa học 12


Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

4. Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

a) đóng vai trò cation.

b) có trong thành phần của anion.

Hướng dẫn.

a) Crom đóng vai trò cation : CrCl2, Cr2(SO4)3.

b) Crom có trong thành phần của anion : Na2CrO4, K2Cr2O7.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu