Bài 4 trang 151 sgk toán 5 ôn tập về số thập phân (tiếp theo)


Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ;           4,23 ;            4,505 ;             4,203.

b) 72,1 ;          69,8 ;           71,2  ;              69,78.

Bài giải:

a) Kết quả là: 4,203 ;4,23 ;  4,5 ;  4,505 ;    

b) Kết quả là:  69,78 ; 69,8 ;  71,2  ;  72,1 ;        

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan