Bài 4 trang 151 sgk toán 5


Viết các số sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a)  ;  ;  ; .

b)  ;  ;  ; .

Bài giải:

a)   = 0,3 ;        = 0,03 ;            = 4,25;             = 2,002.

b)    =  ;        =  = 0,6

 =  = 

 =  = 1,5.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan