Bài 4 trang 150 sgk toán 5


So sánh các phân số.

So sánh các phân số:

a)  và 

b)  và 
 
c)  và 
 
Bài giải:
a) Ta có:   =  = ;
 
 =  = ;
Vì  >  nên   > 

b) Ta có  < 
 
c)   =  = ;
 
 =  = ;
 
Vì  >  nên    <  .
 
Cách khác: Vì  > 1 ;   < 1 nên     <  .
 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan