Bài 4 trang 15 sgk toán 1


Cho các hình dưới đây Nối sao cho phù hợp.

Nối (theo mẫu):

 

Hình a

    

Hình b

 

  

Hình c

    

Hình d

 

   

Hình đ

     

Bài giải:

Hình a nối với số 1

HÌnh b nối với số 3

Hình c nối với số 4

Hình d nối với số 2

Hình đ nối với số 5.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan