Bài 4 trang 147 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P)

4. Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I ( Hình 23.8). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

A. (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I

B. (C) dịch chuyển trong P với vận tốc song song với dòng I.

C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

Hướng dẫn:

Chọn A. Vì lúc đó từ thông qua (C) tăng hoặc giảm, các trường hợp khác từ thông đều thay đổi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan