Bài 4 trang 139 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Giải

Tính chất khác nhau giữa axit flohiđric và axit clohiđric:

- Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với \(Si{O_2}\).

- Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với \(Si{O_2}\,:\,\,4HF + Si{O_2}\,\, \to \,\,Si{F_4} + 2{H_2}O\)

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

loigiaihay.com

Các bài liên quan