Bài 4 trang 138 sgk toán 5 luyện tập chung

Bình chọn:
4.5 trên 142 phiếu

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau.

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

Bài giải:

a) Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:

17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút.

b) Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:

11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút.

c) Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút.

d) Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:

(24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ.

Đáp số: a) 3 giờ 5 phút; b) 5 giờ 45 phút; c)  2 giờ 5 phút; d) 8 giờ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan