Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 17:05:49

Bài 4 trang 137 sgk toán 5 luyện tập


4,5 giờ....4 giờ 5 phút.

                               4,5 giờ....4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

              26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Bài giải:

 + 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút

4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút.

+ 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

= 6 giờ 51 phút                      = 6 giờ 51 phút

+ 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

= 5 giờ 17 phút        <              5 giờ 25 phút.         

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay