Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.4 trên 26 phiếu

Bài 4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

Bài 4.  Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a)  Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải.

 Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

p.ư:         0,2      0,6        0,4          (mol)

\( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) \( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan