Bài 4 trang 114 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Bài 4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của \(35\) cây bạch đàn (đơn vị: \(m\))

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau

\([6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0]\).

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nhận xét về chiều cao của \(35\) cây bạch đàn nói trên.

Giải

a) Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.

b) Theo bảng ta thấy có đến \(57\%\) số cây có chiều cao từ \(7,5\) đến \(8,5 cm\). Gần \(92\%\) số cây cao dưới \(9m\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan