Bài 4 trang 101 sgk hoá học 9

Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu

Bài 4. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

Bài 4.  Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Lời giải:

Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Br2 + 2K  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2KBr

3Br2 + 2Fe  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2FeBr3

Br2 + H2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan