Bài 4 trang 101 sgk hoá học 9


Bài 4. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

Bài 4.  Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Lời giải:

Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Br2 + 2K  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2KBr

3Br2 + 2Fe  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2FeBr3

Br2 + H2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu