Bài 4 Tiết 64 trang 65 sgk Toán 3


Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

4.Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giải:

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

16

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan