Bài 4 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4


Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “…………….”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “……………”

………………………

“…………………….triệu” hay “ba tỉ”

Hướng dẫn giải:

 

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “ năm tỉ ”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “ba trăm mười lăm tỉ”

………………………

“Ba nghìn  triệu” hay “ba tỉ”

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan