Bài 4 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “…………….”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “……………”

………………………

“…………………….triệu” hay “ba tỉ”

Hướng dẫn giải:

 

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “ năm tỉ ”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “ba trăm mười lăm tỉ”

………………………

“Ba nghìn  triệu” hay “ba tỉ”

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan