Bài 4 Tiết 11 trang 12 sgk Toán 3


Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được ..

Bài 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan