Bài 4 Tiết 11 trang 12 sgk Toán 3


Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được ..

Bài 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được