Bài 4, bài 5 trang 46 sgk toán lớp 1


Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Bài 4: Tính

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2  + 1 = 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a)                    b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

a) Viết vào ô trống: 1 + 2 = 3.

b) Viết vào ô trống: 1 + 1 = 2.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan