Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1


Bài 4: Viết dấu < vào ô trống.

Bài 4: Viết dấu < vào ô trống:

1...2                  3...4                   2...4

2...3                  4...5                   3...5

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 4: 

1 < 2                  3 < 4                   2 < 4

2 < 3                  4 < 5                   3 < 5

Bài 5:

Hình 2: Nối 3 < 4 và 3 < 5.

2 < 3, 2 < 4 và 2 < 5.

4 < 5.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan