Bài 4, bài 5 Tiết 22 trang 23 sgk Toán 3


Bài 4 quay kim đồng hồ chỉ giờ bài 5 tìm phép nhân có kết quả bằng nhau

Bài 4. Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Giải:

Bài 5. Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan