Bài 4, bài 5 Tiết 22 trang 23 sgk Toán 3


Bài 4 quay kim đồng hồ chỉ giờ bài 5 tìm phép nhân có kết quả bằng nhau

Bài 4. Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Giải:

Bài 5. Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

 

Bài viết liên quan