Bài 3,bài 4, bài 5 Tiết 21 trang 26 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Bài 3 Năm đó thuộc thế kỉ nào? Bài 4 Nên Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn. Bài 5 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 3

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600  năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bài 4 Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết \({1 \over 4}\) phút, Bình chạy hết \({1 \over 5}\) phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Bài 5 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ 

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

b) 5 kg 8g = ?

A. 58g

B. 508g

C. 5008g

D. 580g

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ XVIII

b) Nguyễn Trãi sinh vào năm:

1980 - 600 = 1380

Năm đó thuộc thế kỉ XIV

Bài 4

Ta có: 

\({1 \over 4}\) phút = 15 giây

\({1 \over 5}\) phút = 12 giây

Vì 12 giây < 15 giây

Nên Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn là 15 - 12 = 3 (giây)

Bài 5

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan