Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1


Bài 39 toán lớp 7: Dựa vào hình vẽ bài đã cho tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Bài 39. Đố: Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Hướng dẫn giải:

Ta có  (là hai góc kề bù)

Nên 

= 1800 – 1300 = 500

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với  (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 300.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu