Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 53 phiếu

Bài 39 toán lớp 7: Dựa vào hình vẽ bài đã cho tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Bài 39. Đố: Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Hướng dẫn giải:

Ta có \(\widehat{A_{1}}+\widehat{A_{2}}=180^{\circ}\) (là hai góc kề bù)

Nên \(\widehat{A_{1}}=180^{\circ}-\widehat{A_{2}}\)

= 1800 – 1300 = 500

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với \(\widehat{A_{1}}\) (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 300.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan